divendres, 18 de febrer del 2011

Canvis a les bases del “Concurs ARC–Catarsi 2011. Relats de ciència-ficció, fantasia i terror”A continuació, us tornem a presentar les bases del concurs. Pels que ja les coneixeu, aquí teniu els canvis:
- Ja no cal ser membre de l'ARC per presentar-se al concurs. Una gran notícia, us esperem!
- Presentem els temes de març ("Prémer el botó vermell") i abril ("Catàstrofe natural").


Data Inici: 01/01/2011
Data Final: 31/12/2011

Bases:
1. Poden participar en el “Concurs ARC-Catarsi 2011. Relats de ciència-ficció, fantasia i terror” obres de narrativa inèdites i escrites en català.
2. La temàtica dels relats vindrà determinada mensualment segons el tema genèric “Apocalipsi”, i s’anirà informant periòdicament dels subtemes de cada mes. Ara per ara, el de març de 2011 és “Prémer el botó vermell” i el d’abril de 2011 és “Catàstrofe natural”.
3. El concurs és obert a persones sòcies i no sòcies de l’ARC (no hi ha limitació d’edat).
4. Els i les participants hauran d’enviar el relat a l’adreça de correu electrònic ARC.Catarsi@gmail.com
En el cos del missatge només hauran d’indicar que participen al concurs i detallar les dades corresponents a l’obra (títol i nom de l’autor/a). El relat s’enviarà com a document annex al missatge, i en cap cas ha de dur anotacions que puguin servir per identificar-ne l’autoria.
5. Es pot participar en la convocatòria de cada mes, però només amb un sol relat mensual.
6. Les obres presentades hauran de tenir una extensió màxima de 6.000 paraules. Els relats que no compleixin aquesta condició seran desqualificats.
7. Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic, mensualment, el veredicte del Jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions, reduccions o ampliacions. Si la seva obra no ha resultat seleccionada quedaran exemptes d’aquesta clàusula.
8. Cada mes hi haurà 3 finalistes, els quals seran oportunament avisats dins el termini dels dos mesos següents, i del total de finalistes anuals el Jurat decidirà quin és el guanyador de la present edició del concurs.
9. El premi per al guanyador final consistirà en una dotació econòmica de 100'00 euros i el seu relat es publicarà, juntament amb 11 relats més seleccionats, en un número especial de la revista Catarsi, que apareixerà per Sant Jordi de 2012. En cas que el Jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar desert el premi. Així mateix, en cas que el Jurat ho consideri oportú, es reserva el dret de publicar els relats seleccionats en dos números especials de la revista Catarsi (en funció de l’extensió).
10. El veredicte final, que serà inapel·lable, es farà públic durant el mes de març de 2012.
11. La composició del Jurat serà mixta, formada a parts iguales per membres de l’ARC i membres de la revista Catarsi.
12. El Jurat es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte, així com a decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
13. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.