dimecres, 17 de desembre del 2008

Sistema de valoració de relats

A continuació passem a explicar com es valoren els relats que Catarsi va rebent per a ser publicats:

1.- Els relats els reb un administrador, un membre de les Ter-Cat a l'adreça de correu electrònic catarsifanzine@gmail.com. Aquest administrador serà rotatiu en cada número de Catarsi

2.- Aquest administrador no vota cap relat però els distribueix entre els membres de les Ter-Cat que han expressat la seva intenció de llegir els relats i valorar-los. Aquest jurat no coneix el nom dels autors dels relats.

3.- Les votacions s'envien per correu a l'administrador que les recull i classifica.

4.- Els relats amb una mitjana més alta de valoració seran els que es publiquin en el primer número de Catarsi. Això no significa que alguns relats no es puguin reservar per altres números si l'organització ho troba adient.

1 comentari: