dijous, 15 de desembre del 2011

Bases del Segon Concurs Catarsi-ARC

 

1. Poden participar en el “Concurs ARC-Catarsi 2012. Relats de ciència-ficció, fantasia i terror” totes aquelles persones que així ho desitgin, sense limitació d’edat, amb obres de narrativa inèdites, escrites en català, i que s’adaptin al gènere de la convocatòria (ciència-ficció, fantasia i/o terror) 

2. La temàtica dels relats vindrà determinada bimestralment segons el tema genèric “Història” (s’anirà informant oportunament dels diversos subtemes): 

Temàtica de gener-febrer: Otger Cataló (per més informació sobre aquest personatge mític de la història de Catalunya, podeu veure http://ca.wikipedia.org/wiki/Otger_Catal%C3%B3

3. Tothom qui vulgui participar haurà d’enviar el relat a l’adreça de correu electrònic ARC.Catarsi@gmail.com 
 En el cos del missatge només hauran d’indicar que participen al concurs i detallar les dades corresponents a l’obra (títol i nom de l’autor/a). El relat s’enviarà com a document annex al missatge (en format de text editable: word, rtf, odt…), i en cap cas ha de dur anotacions que puguin servir per identificar-ne l’autoria. 

4. Es pot participar en cadascuna de les convocatòries bimestrals, però només amb un sol relat cada dos mesos. 

 5. Les obres presentades hauran de tenir una extensió màxima de 6.000 paraules (no hi ha cap delimitació pel que fa al mínim d’extensió). Els relats que no compleixin aquesta condició seran desqualificats.

6. Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic, bimestralment, el veredicte del Jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions, reduccions o ampliacions. Si la seva obra no ha resultat seleccionada quedaran exemptes d’aquesta clàusula. 

7. Hi haurà tres seleccionats de cada subtema, els quals seran oportunament avisats dins el termini dels dos mesos següents. Del total de seleccionats anuals, el Jurat decidirà quin és el guanyador de la present edició del concurs. Els tres seleccionats de cada mes es comprometen a no fer públic el seu relat per cap mitjà fins que surti el número especial de Catarsi o se’ls notifiqui el contrari. 

8. El premi per al guanyador final consistirà en una dotació econòmica de 200€ i el seu relat es publicarà, juntament amb els altres cinc primers classificats de cada subtema, en un número especial de la revista Catarsi, que apareixerà per Sant Jordi de 2013. En cas que el Jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar desert el premi. Així mateix, en cas que el Jurat ho consideri oportú, es reserva el dret de publicar altres relats seleccionats en aquest número especial de Sant Jordi de 2013. 

 9. El veredicte final, que serà inapel·lable, es farà públic durant el mes de març de 2013.

10. La composició del Jurat serà mixta, formada per membres de l’ARC i membres de la revista Catarsi. 

11. El Jurat es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte, així com a decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista. 

12. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.


Us hi esperem!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada